GREPOLIS

Zasady gry

§1) Wstęp

Grepolis ("gra") jest międzyplatformową grą online, stworzoną i rozpowszechnioną przez InnoGames GmbH ("InnoGames"). Możesz korzystać z gry jako Użytkownik ("gracz") poprzez komputery, urządzenia przenośne, konsole, punkty dostępu Internetu, sieci wirtualne lub rzeczywiste ("łącze internetowe"). Gracze muszą stosować się do regulaminu gry ("zasady"), aby zapewnić wszystkim użytkownikom sprawiedliwą rozgrywkę. Jako gracz Grepolis, możesz zarejestrować konto, które da Ci dostęp do wielu serwerów ("światy"). Zasady zostały określone przez InnoGames, a na straży ich przestrzegania stoi zespół administratorów oraz moderatorów InnoGames ("Team"). Rejestrując konto w grze, zobowiązujesz się do przestrzegania zasad. Team dba o to, by gracze przestrzegali regulaminu, a wszelkie wykroczenia spotkają się z ostrzeżeniem lub blokadą konta ("ban"). Osoby, które zakupiły złoto, traktowane są w tej kwestii na równi z innymi graczami.

§2) Użycie konta

Każdy gracz może grać na danym świecie tylko na jednym koncie. Niedozwolone jest korzystanie z kont innych osób.

Konto może zostać przekazane innej osobie tylko za pisemną zgodą Teamu, który może zgody nie wydać. Po wydaniu zgody proces przekazania konta nie może być anulowany. Zabronione jest czerpanie z konta korzyści finansowych.

Jako że gra dostępna jest w kilku wersjach językowych, gracze korzystający z tej wersji zobowiązani są do używania języka polskiego. Dotyczy to między innymi wiadomości prywatnych, profili, itp.

Jakakolwiek forma reklamy jest zabroniona, dotyczy to użycia wszelkich środków masowego przekazu.

Przykłady:
 • dozwolone jest, by dwóch graczy używało tego samego łącza internetowego, pod warunkiem samodzielnej gry.
 • każdy gracz współdzielący łącze internetowe zobowiązany jest do przestrzegania paragrafu §3.
 • zabronione jest zastępowanie innego gracza, nawet jeżeli jest on chwilowo nieobecny.
 • zabronione jest logowanie na konta innych osób.

§3) Współdzielenie łącza internetowego

Gracze świadomie korzystający z tego samego łącza internetowego i/lub urządzenia podczas zarządzania swoim kontem na tym samym świecie, muszą zaznaczyć współdzielenie łącza internetowego (w ustawieniach konta).

Nie jest dozwolone, by gracze współdzielący łącze internetowe współpracowali ze sobą w rozgrywce (dotyczy to między innymi ataków, wsparcia, rzucania czarów, handlu).

Gracze współdzielący łącze internetowe nie mogą wykonywać akcji na tego samego gracza (dotyczy to między innymi ataków, wsparcia, rzucania czarów, handlu), chyba że pomiędzy akcjami minęło 48 godzin.

Wyjątki:
 • handel za pośrednictwem targowiska.
 • wysyłanie surowców na rozbudowę cudu.

§4) Kodeks postępowania

Oczekuje się od graczy, że będą oni traktować się z szacunkiem i będą zachowywać się w odpowiedni sposób podczas gry.

Gra przeznaczona jest dla wszystkich osób powyżej 16 roku życia, tym samym wszelkie zachowania i/lub treści, takie jak pornografia, wulgaryzmy, ekstrema polityczne, ksenofobia, zachowanie niezgodne z prawem, itp. są zabronione.

Przykłady:

Dozwolone jest:
 • nazywanie innego gracza noobem (nowicjuszem) oraz używanie podobnych sformułowań, pod warunkiem zachowania szacunku.
 • szantażowanie innego gracza, gdzie przedmiotem szantażu są surowce, lecz nie złoto, czy inne funkcje premium.
Zabronione jest:
 • szkodzenie innym graczom fizycznie lub psychicznie.
 • nazywanie sojuszu przy użyciu obraźliwych lub nieodpowiednich wyrażeń.
 • propagowanie terroryzmu.
 • obrażanie graczy poprzez komunikację wewnętrzną gry.
 • rozsyłanie łańcuszków lub spamu.
 • rozsyłanie reklam i linków referencyjnych
 • dyskryminowanie graczy na podstawie m.in. pochodzenia, rasy, religii, płci, wyznania, niepełnosprawności, wieku, czy jakiejkolwiek innej kategorii.

§5) Sprzedaż i handel

Nie wolno kupować, sprzedawać, handlować czy podarować konta lub dóbr z nim związanych w inny sposób niż za pomocą funkcji dostępnych w grze.

Przykłady:

Dozwolone jest:
 • handel surowcami w zamian za złoto za pośrednictwem targowiska.
 • handel surowcami w zamian za surowce za pośrednictwem targowiska.
Zabronione jest:
 • negocjowanie części konta za złoto lub surowce, np. miast, wojsk itd.
 • oferowanie i przyjmowanie usług (ochrona, atak, itp.) lub innych korzyści w zamian za złoto.

§6) Błędy

Gra nie jest finalnym produktem, jest w ciągłym rozwoju, w związku z czym mogą pojawić się błędy. Wykorzystywanie błędów dla własnych korzyści jest zabronione. Napotkany błąd powinien zostać zgłoszony przez gracza do Teamu.

§7) Boty, skrypty, makra i proxy

Gra przystosowana jest do użytku na "normalnych" przeglądarkach, bez użycia zautomatyzowanych procesów. Gracze mogą używać skryptów, które opublikowane są w wyznaczonym miejscu na forum i zalegalizowane przez Team. Dopóki skrypt nie zostanie zalegalizowany i opublikowany przez Team, uznaje się go za nielegalny i nie wolno z niego korzystać.

Używanie proxy i innych sposobów ukrywania połączenia między graczem i serwerem jest zabronione, jednakże w szczególnych przypadkach gracz może ubiegać się o zezwolenie.

§8) Kasowanie konta

Konta mogą zostać skasowane w różnych przypadkach (przykłady poniżej) automatycznie, a ponadto gracz może skorzystać z opcji usunięcia konta. Automatyczne skasowanie konta NIE zostanie wykonane, dopóki funkcje premium są aktywne na koncie. Nie ma możliwości odzyskania usuniętego konta.

Przykłady:
 • 30 dni nieaktywności (przebywanie na urlopie nie jest uznawane za nieaktywność).
 • permanentnie zbanowane konta.

§9) Fair play

Grepolis jest konkurencyjną grą, a członkowie Teamu sprawują nad nią nadzór. Wszelkie spory odnośnie łamania zasad i kwestie niejednoznaczne rozstrzyga Team i wszystkie jego decyzje są ostateczne.

§10) Pozostałe

W razie potrzeby, InnoGames w każdej chwili może zmienić część lub całość (włączając usunięcie lub modyfikację) kont, światów, ustawień i innych aspektów gry, łącznie z zasadami gry.

Wersja: Styczeń 2015
© (Copyright) InnoGames GmbH 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zagraj za darmo!